Egyesületi közgyűlés és tagdíj befizetése

Kedves Egyesületi Tagok!

Tagdíj befizetése

A 2016-os egyesületi tagdíj összege – az előző évekkel megegyezően – 5000 Ft.

Kérjük, hogy személyesen vagy átutalással rendezzétek a tagdíjat a Király u. 16-i Központban vagy a következő számlaszámon: 10918001-00000063-61250007 (Unicredit Bank).
Átutalásnál a közleményben kérjük megadni a lakcímet, hogy számlát tudjunk kiállítani.
Az idei évben az Egyesület új központjának felújítása miatt különösen fontos, hogy számíthassunk támogatásotokra.

Üdvözlettel:
Az Egyesület Vezetősége

Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület
Beszámoló közgyűlésének Jegyzőkönyve
2016-04-30.

A Közgyűlés helye: 1061 Bp. Király u. 16. 5. em. Himalájai Jóga Budapesti Központ

A Közgyűlés ideje: 2016. 04. 30. 17.30

2. Közgyűlés ideje határozatképtelenség miatt 18.00 órakor kezdődik.

 • A Közgyűlés Elnöke: Papp József
 • Jegyzőkönyvvezető: Borkovits Tamás
 • Jegyzőkönyv-hitelesítő: Diószegi Ilona

A Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület Közgyűlésén megjelentek a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok és a fent meghatározott személyeket egyhangúan megválasztották a Közgyűlés elnökévé, jegyzőkönyvvezetőjévé és hitelesítőjévé.

Az Elnök ismerteti a tagokkal a napirendi pontokat:

1.    2015. évi beszámoló (1. sz. melléklet)

 • Az elfogadás mellett szavazó tagok szavazatainak száma: 9
 • Ellenszavazat: 0
 • Tartózkodás: 1

Az Elnök a szavazatok alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés a Vezetőség 2015. évi beszámolóját elfogadta.

2.    Új vezetőségi tagok választása

A korábbi Vezetőség két tagja családi problémák miatt (külföldre költözés stb.) nem tudja vállalni a további munkát, így az Elnök új jelölteket kért fel a Vezetőség tagjainak. Az alábbi jelöltek nyilatkoznak: elfogadják a jelölést, és bemutatkoznak.

Titkos szavazás

 • Diószegi Ilona – 10
 • Szente Ágnes – 10
 • Borkovits Tamás  – 10

A szavazás alapján az Elnök megállapítja, hogy az Egyesület jelenlegi vezetősége:

Mezősi Anna elnök, Borkovits Tamás, Dalnoki Magdolna, Diószegi Ilona, Szente Ágnes vezetőségi tagok. Az Egyesület megköszöni Lázár Barbara és Somrai Szabó Szilvia eddig végzett munkáját.

3.    Új központ üzemeltetési alapelveinek megvitatása

Felvezető: Mezősi Anna

–      Kik taníthassanak?
o   Végzett himalájai tanárok, esetleg képzés alatt állók is?

 • Először meghirdetjük a végzett tanároknak, ehhez kidolgozott feltételrendszer kell
 • További feltétel: egyesületi tag taníthat csak
 • Minőségbiztosítási kódex?
 • Túljelentkezés esetén: a vezetőség dönt

–      Üzemeltetés módja?
o    Terembérleti rendszer?

 • Ha a tanár egyénileg bérli, lesz-e közös marketing, egységes arculat?
 • Egységes tarifa? Bérletek? Átjárhatóság? Ezt hogy oldjuk meg, ha a tanárok egyénileg bérlik a termet.
 • Kérdés: milyen jogi keretek között taníthat, aki most nem számlaképes
 • Előzetes elképzelés számokban.
 • Jóga felszerelést (matracok stb.) az egyesület adja.

o    Kiadjuk-e külső programra, milyen esetekben, milyen feltételekkel?
o    Legyen-e recepció, ha igen, milyen formában?

 • önkéntes? alkalmazott? – ha igen, bérkeret honnan? milyen időkeretben?
 • recepciós feladatai – portaszolgálat, árusítás, könyvtári felügyelet
 • Mezősi Anna összefoglalja a recepcióssal kapcsolatos felvetéseket
 • Papp József: induljunk el, és az első tapasztalatok alapján döntsünk, erre az időre önkéntes recepcióst keresni
 • takarítás kérdése – recepciós? ha nincs recepciós, akkor kell takarító

–      Körvonalazni: mi az új központ célja? (Diószegi Ili felvetése)
o    Közösségi programok, filozófiai előadások, szatszang jellegű összejövetelek, esetleg könyvkölcsönzés à recepció!

Javaslat: átmeneti időszak, az új hely bevezetése

Május 20/21-ei TTP már ott lesz (ez is már a bevezetés része)

A megbeszélés alapján a Közgyűlés azzal bízza meg a Vezetőséget, hogy az új Központot elsősorban végzett, másodsorban legalább a 2. évet befejezett himalájai tanároknak hirdesse meg, akik a tanítványok felé számlaképesek, és bérleti díjat fizetnek az Egyesületnek. Óráikat az Egyesület kommunikációs csatornákon meghirdeti. Az órán történtekért a szakmai, anyagi és jogi felelősség a tanárra tartozik. Üresen maradt időszakokra a Központot az Egyesület más, a jóga elveivel egyező programokra is kiadhatja. Az időbeosztás, a bérleti rendszer összehangolása és egyéb üzemelési kérdésekről az érintett tanárokkal egyeztet a Vezetőség.

18:52: Résztvevők száma 11 főre nőtt (Sándy Gabriella érkezett).

További programok az évben:

 • május 23.- beavatás: dr. Stoma Parker
 • június 21. – a jóga világnapja – idén kedd, bizonytalan, lesz-e közös program az Indiai Követséggel
 • június végén TTP vizsgatanítás, beavatás
 • júliusban két hét mauna: Somogyvámos
 • szeptember: Szvámí Ritaván látogatása

Jegyzőkönyv lezárva 19:52 órakor.

Melléklet(Mezősi Anna):

A 2015-ös év nagy változást hozott a Tradíció életében szeretett mesterünk, Szvámí Véda Bháratí Mahászamádhiba távozásával július 14-én. Ezzel a ténnyel a Himalájai Tradíció más feltételek között folytatja a tanítások átadását és megvalósítását. Nagyobb mértékben kell támaszkodnunk az eddig átadott, könyvekben megjelent tudásra és saját gyakorlásunkra, egymásra, a szangha tagjaira és a bennünk élő Mester útmutatására.

A Tradíció magyarországi csoportjában eseményekben bővelkedett a 2015-ös év. Csak a legfontosabbakat felsorolva

 • január elején évkezdő gyógyító meditációt szerveztünk az Indiai Követséggel közösen, amelyre meghívtuk más hiteles hagyományvonalak képviselőit is, és egy jó hangulatú, spirituálisan is emelkedett programmal kezdtük az évet.
 • január 20-án Mesterünk útmutatása alapján megtartottuk a Csend napját.
 • részt vettünk az először megtartott június 21-i Jóga Világnap rendezvényén egy egész napos sikeres programon, amelyen több mint ezer látogató találkozhatott a jógával
 • képviseltük a Tradíció tanításait az Everness és a Szamszára fesztiválokon
 • több száz fős tanítást tartottunk a Guru Purnima alkalmából a Műszaki Egyetem aulájában utazó tanáraink részvételével
 • először rendezték meg a magyarországi jógaiskolák októberi konferenciáját is a Gellért szállóban, amelyen több oktatónk is részt vett, és a közönség visszajelzései alapján magas színvonalon oktatott.
 • folytatódott a 4. TTP csoport 2. éve, miután júliusban a csoport nagy része sikeres gyakorlati vizsgát tett
 • a tavaszi félévben önkéntes órákat tartottunk ELTE diákok számára hetente kétszer másfél óra jógát és egyszer másfél óra meditációt, Dukát Judit végezte a legnagyobb munkát ebben a témakörben
 • megtartottuk az évi csendtáborunkat most először két hetes programként Tihanyban, és az év során több oktatónk tartott sikeres rövidebb csendgyakorlatokat
 • több helyszínen továbbra is tartjuk a telihold meditációkat
 • jelenleg 55 végzett tanárunk számtalan budapesti és vidéki helyszínen oktat, 3 budapesti, egy miskolci és egy debreceni központ kiemelten himalájai órákat tart
 • új honlapot indítottunk Frankó Csuba Dea vezetésével és Márk Tamás felajánlásának segítségével rendeződött a Tradíció honlapja körüli jogi vita. Ezúton is szeretném megköszönni az eddigi honlapot üzemeltető Gazda Tamás áldozatkész és szakszerű munkáját, Deának az új honlap megtervezését, és Lázás Barbarának gondos segítő észrevételeit
 • továbbra is magas szakmai színvonalon működik a Tradíció Facebook oldala Puskás Kata munkája eredményeként, akinek szintén szeretnék köszönetet mondani
 • további nagy változást jelent, hogy novemberben megvásároltunk egy 103 nm-es lakást Dalnoki Magdi munkájának eredményeként, és remélhetőleg májusra a felújítás nagy része is elkészül, így a májusi TTP-t már ott tarthatjuk
 • az év során több mint 50 fővel bővült a beavatottak száma, és meghaladja a 450-et
 • az Egyesület tagjainak száma jelenleg 87
 • a Vezetőség havi rendszerességgel tartott üléseket a feladatok elvégzésére, és mindhárom vezetőségi tag munkájáért sok-sok köszönet. Kettő közülük családi helyzetének változása miatt ilyen formában nem tud részt venni a további munkában, így helyettük új tagokat kell választanunk
 • az Egyesület belépett a Magyar Jógaszövetségbe, hogy a jelen lévő egyéb tradíciókkal jó kapcsolatokat építsünk ki
 • több egyéni és néhány csoportos utazást szerveztek a magyar tanítványok a rishikeshi ashramba
 • sikeres volt a meglévő könyvkészlet értékesítése – 1 158 000 – év végi könyvkészlet 787 000
 • az Egyesület anyagi helyzetében továbbra is növekedés látható

o   összvagyon – 30 750 000,-
o   tagdíj – 380 000,- – figyelembe véve a társadalmi munkát is
o   programok bevétele, közhasznúsági tevékenységből – 2 584 000,- nyereség, 7 163 000,- bevétel
o   1 % – 727 865,-
o   adomány – 50 000,-

További témák: terveink a központtal kapcsolatban, rendezvényeken való részvétel, könyvkiadás.