HIMALÁJAI JÓGA MEDITÁCIÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Közgyűlésének Jegyzőkönyve

A Közgyűlés helye: 1081 Budapest, Kiss József u. 4. 3/16. Budapesti Központ

A Közgyűlés ideje:  2017. 04. 29. 17.20.

A közgyűlés 17.00-kor határozatképtelen.

A Közgyűlés Elnöke:  dr. Borkovits Tamás
Jegyzőkönyvvezető: Budinszky Gabriella
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Dalnokiné Joó Magdolna

A Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület éves beszámoló közgyűlésén megjelentek a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok, és a fent meghatározott személyeket egyhangúlag megválasztották a Közgyűlés elnökévé, jegyzőkönyvvezetőjévé és hitelesítőjévé.

Az Elnök ismerteti a tagokkal a napirendi pontokat:

 1. 2016-os beszámoló
 2. Az elnök választása
 3. Új vezetőségi tagok választása
 4. Jövő évi tervek (Mezősi Anna javaslatára)

Az 1. napirendi pont keretében közgyűlési beszámoló 2016-ról

Az elmúlt év legfontosabb eseménye a Himalájai Tradíció szempontjából a Mesterünk halála miatt megváltozott helyzetben az új magyarországi központ megvásárlása, felújítása és használatba vétele volt. Az ingatlanárak emelkedése miatt az utolsó pillanatban sikerült találni Dalnoki Magdinak köszönhetően egy megfelelő méretű ingatlant, amelyet szintén Magdi, illetve N. Szabó Kata mint belső építész segítségével felújíttattunk, és szeptemberben a megszűnő Király utcai központ helyett a rendszeres jógaórák, workshopok és hétvégi tanfolyamok ide költöztek. Köszönet mindenkinek, aki a felújításban vagy a költözésben részt vett.

Idén végzős a Tradíció 4. tanárképző csoportja, és ha minden jól megy, októberben 28 új tanárt avathatunk a meglévő 55 magyarországi himalájai tanár mellé. A mentori rendszer elindult, és ha nem is zökkenésmentesen, de sok végzett tanár foglalkozik rendszeresen az új tanárjelöltekkel. Nekik is köszönet. Októberben tervezzük egy következő TTP indítását, amelyre idáig csaknem 40 fő jelentkezett, így a létszám betelt.

Tavasszal mintegy 150 fővel együtt részt vettem Rishikeshben az AHYMSIN háromévente megtartott gyűlésén, ahol a Tradíció jövőképe még épp csak körvonalazódott, de az asram – mintha Szvámí Véda szellemi energiái minden virágban jelen lennének – nagyszerű lehetőséget nyújt a gyakorlásra.

A szokásos évi nyári csendtábor megrendezésében az volt az új, hogy idén Somogyvámoson, a Krisna-völgyben tartottuk a tábort, és a tavalyihoz hasonlóan nem egyhetes volt, hanem kettő. A második hetet viszont 3 magyarországi tradíciós tanár, Daubner Béla, Mezősi Anna és Papp József tartotta. A létszám 50 körüli volt mindkét héten.

Nagy sikerű kezdeményezése volt a Tradíciónak az Alaptanfolyam elindítása, amelyen tíz tanár tanít, felvonultatva ezzel a himalájai jóga változatosságát is a hiteles tanítás mellett. A nagy érdeklődés miatt két csoportot is el kellett indítanunk, és van igény továbbiakra is.

A fizetős programok mellett továbbra is havonta tartjuk a telihold meditációkat országszerte több központban. Rendszeresen vannak nyílt programjai is a nemzetközi tanároknak, illetve több magyarországi jógafesztiválon vagy konferencián a Tradíció tanárai sikeres előadásokat és foglalkozásokat tartottak.

Az új központ esti és hétvégi programjai elindultak, a napközbeni tanításokra még bőven lenne hely.

Tanáraink hosszabb-rövidebb elvonulásokat, meditációs és csendtáborokat a nyári táboron kívül is tartanak országszerte. (Pl. Papp József tinnyei meditációs hétvégéi, Diószegi Ili, Frankó Csuba Dea és Budinszky Gabi csendtáborai, Daubner Béla képzései, Márk Tamás programjai stb.)

A kommunikációs csatornák közül a megújult honlap nemzetközi színvonalon, a Facebook oldal pedig 10 000 fölötti látogatottsággal népszerűsíti rendezvényeinket. Külön köszönet Frankó Csuba Deának és Puskás Katának áldozatkész munkájáért.

A tavalyi év során dr. Stoma Parker sok-sok munkájának köszönhetően több mint 30 fővel nőtt a magyarországi beavatottak száma, meghaladja az 500 főt. Köszönet Weltin Gyöngyvérnek a beavatásokat megelőző felkészítések tartásáért, illetve a beavatások lebonyolításáért. Sajnos az egyesületi tagok száma nem emelkedett ilyen mértékben.

Az Egyesület anyagi helyzete is jól alakult. Megtakarításainkból meg tudtunk vásárolni egy 22 millió forintos ingatlant, melyet további 4-5 millióért felújítottunk. Ezzel a kassza nyárra kiürült, de programról programra gyűjtögetve a bevételeket év végére már 4 és fél millió közeli pénzeszközzel rendelkeztünk. Ebben a könyveladás is szerepet játszott, melyért Sándy Gabónak szeretnék köszönetet mondani. Az ő munkáját dicséri az is, hogy a központban mindig tisztaság és rend van.

Az Egyesület jelenlegi teljes vagyona a tavalyi 30 749 Ft-ról 32 418 Ft-ra emelkedett, tehát 1 669 000 Ft a nyereség. Ebből az ingatlan becsült értéke 26 és fél millió, a könyvkészlet 544 000 Ft, az alaptevékenységből származó tiszta nyereség 1 483 000 Ft. Az 1%-ból 416 000 Ft volt a bevétel, ami csökkenés az előző évihez képest. Tagdíjbevétel 520 000 Ft, ez viszont növekedett. (A beszámolót Mezősi Anna, az Egyesület elnöke készítette.)

Az elfogadás javaslat mellett szavazó tagok száma: 8
Ellenszavazat: 0
Tartózkodás: 1

2. napirendi pont – Elnök megválasztása

A jelenlegi elnök, Mezősi Anna négyéves mandátuma lejárt.  Anna Sw. Ritavant és Stomát is megkérdezte a pozíció fenntartásáról. Kérésük alapján a következő 4 évet is vállalja.

 1. Tamás megállapítja, hogy Anna az egyetlen jelölt. Titkos szavazással kell szavazni az elnök személyéről.
 2. Tamás megállapítja, hogy a közgyűlés 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 4 évre Mezősi Annát elnöknek választotta.

(A 3. napirendi pont előtt bővült a közgyűlés létszáma Főglein Katával)

3. napirendi pont – vezetőségi tagok választása – a leköszönő Dalnokiné Joó Magdolna helyett új tag Budinszky Gabriella

Budinszky Gabriella régóta részt vesz az egyesület ügyeinek intézésében, ő dolgozta ki a mentori rendszert a jelenlegi TTP során, és számos szervezési és kommunikációs feladatot ellátott. B. Tamás egyéni titkos szavazásra bocsátja a vezetőségi jelölt megválasztását.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma: 9
Ellenszavazat: 0
Tartózkodás: 1

Tehát a továbbiakban a Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület vezetősége Mezősi Anna elnök mellett a korábbi három vezetőségi tag (dr. Borkovits Tamás, Diószegi Ilona és Szente Ágnes) mandátumának folytatódásával kiegészül Budinszky Gabriellával, aki a TTP szervezését vállalja a vezetőségi feladatok közül.

 1. Magdolna távozása miatt a pénzügyek intézését az elnökkel együtt D. Ili vállalja el, a KGY ezt jóváhagyja.

4. napirendi pont a 2017. évi tervek megbeszélése

A közgyűlésről

 • K. Levente javaslata a KGY létszámának jövőbeni bővítésére, hogy külön személyre szóló meghívó menjen ki minden tagnak a szokásos csatornákon (hírlevél, honlap, Facebook) való meghirdetésen túl 3 nappal a KGY előtt.
 • M. Anna: Egyetért a javaslattal. Ebben az évben az utolsó napig kellett ellenőrizni, hogy kik fizették be a tagdíjat. Jelenleg 60 körüli a taglétszám.
 • P. Józsi: A tagok kapjanak beszámolót a közgyűlésről.
 • K. Levente javaslata a TTP tagok meghívása, bár a tagság feltétele hogy beavatott legyen.
 • D. Ili: Az utóbbi rendezvényeken megforduló érdeklődőkről minden adatlapot felvittünk, de egyelőre még nem került fel mindenki a hírlevél listára.

 

A központról

 • S. Gabó: Hogyan folytatódik a kapcsolat a Védikus Alapítvánnyal, ahonnan Rudrani és szerzetestársai tartottak szertartásokat a Központban? M. Anna: Sajnos jelenleg Rudrani beteg, de továbbra is tervezzük jó kapcsolat ápolását.
 • D. Magdi: Az ELTE-vel megszűnt-e a kapcsolat? Korábban ELTE hallgatóknak a Király utcai kp.-ban tartottunk órát – kreditpontos lehetőség volt számukra, számunkra pedig közhasznú tevékenység. M. Anna: ha van oktató, aki meg tudja tartani az órát, fel lehet eleveníteni a lehetőséget. D. Magdi: a közhasznúságot nem zavarja ennek a lehetőségnek a megszűnése? M. Anna: Nem, más közhasznú tevékenységünk is van, de jó lenne ezt a kapcsolatot akár több egyetemmel kialakítani. K. Levente: A napközbeni órákat ingyenesen meg lehetne hirdetni, ahová az ELTE-sek is beférnének. M. Anna: Vadász Orsi ingyenes órája elindult? D. Ili: korábban volt 3-4 fő, ami az utóbbi időben csökkent. M. Anna: mostani TTP-sek közül ki vállalna órát – írni a csoportnak. M. Anna: Műegyetemen lehetne tornaóra-kiváltó a jógagyakorlás, meditáció? Tud valaki más érdeklődő oktatási intézményt? P. Józsi: ez jól jöhet jövőbeni pályázatokhoz is, ha fel tudjuk mutatni, hogy ilyen jellegű közhasznú tevékenységet látunk el. M. Anna: az elmúlt években elérhető EU-s pályázatok megszűnnek. 2020 utáni időszakban csak hitellehetőséggel járó pályázatok lesznek.
 • D. Magdi: A hétvégék kihasználtságban hogy állnak? M. Anna: jelenleg teljes mértékben kihasználtak. Év végéig tele vagyunk.
 • M. Anna: a kp. működésével kapcsolatban számos kérdésre vissza kell térni.
 1. nappali időpontok kihasználása
 2. egyéb ötletek

A könyvkiadásról

 • M. Anna: A Bevezetés I. és II. lassan elfogy – felvetés: érdemes lenne az újranyomással foglalkozni.
 • B. Tamás: Az eddigi tervek mellett megjelenik Stoma új könyve, amelynek a magyar nyelvre fordítása folyamatban (Stoma javaslata a fordító személyére: Imola) – kiadóval egyeztetés folyamatban.
 • M. Anna: Szvámí Véda utolsó könyvét többen fordítják, tervezzük egy Bevezetés III. kiadását.
 • B. Tamás: A Perennial Psychology of Bhagavad Gíta c. könyvhöz nem találtunk kiadót – e-book-ként esetleg?
 • B. Tamás: Szvámí Véda-féle Jóga-szútrák 1. kötet kapcsán a jogdíj továbbra is kérdéses.
 • P. Józsi: anatómiakönyv fordítása, kiadása
 • D. Ili: hiánypótló lehetne más tradíciók felé – Ashu tanításairól nincs összegző könyv – Mészáros Laci javaslata Ashu eddigi ászana-tanításairól összeállítás fotókkal – Ashu ebben szabad kezet adott – ennek mi lehetne a menete? M. Anna: tájékozódni kell a kiadás lehetőségeiről.
 • A. Andi: Az ászana könyv írását részvétellel is támogatná, illetve a központ kihasználtságának az átgondolásában is részt venne.
 • M. Anna: alaptanfolyamosok körében tapasztalat, hogy fejenként 4-5 könyvet vettek. P. Józsi: programokon keresztül új résztvevők jelenthetnek potenciális új vásárlói kört. M. Anna: jelenleg nem igazán van bevezető könyv. P. Józsi: A tudatos élet címűt szokta ajánlani.

 

A következő TTP-ről

 • M. Anna: Kérdés a következő TTP helyszíne, létszáma: jelenleg 36 fő jelentkezett, de nagyobb az igény a helyekre. Másik helyszín választása többlet költséggel jár, és lehet lemorzsolódás.
 • Az előleg 30 ezer forint – eddig a jelentkezők 1/3 része fizette be, eredetileg aug. elejére kérte Anna az előleg fizetését, de mehetne újabb e-mail, hogy a nagyobb jelentkezői létszám okán előbb erősítsék meg előleggel a jelentkezésüket.
 • Többen javasolják a tanárok megkérdezését a létszám és a helyszín kérdéséről.

 

Az egyesületi tagok bevonása több tevékenységbe

 • D. Ili: Lehetne egy fő bejelentve, fizetéssel, aki az operatív munkák nagy részét átvehetné.
 • M. Anna: Zsolnai Andi szervezi az alaptanfolyamokat. N. Szabó Katát szeretné bevonni a kp. elszámolási dolgaiba. A jogi és anyagi felelősség továbbra is az elnököt terheli, ezért nem egyszerű egy fizetett munkatárs alkalmazása.
 • P. Józsi: Kulturális közmunkást igényelhetünk segítségül. 
 • M. Anna: Egyelőre az eddigi tagok között elosztani a feladatokat és kialakítani a folyamatokat.
 • D. Ili: Nézzük meg nyár elejéig hogyan alakulnak a feladatvállalások – szeptember elejére átszervezni, szükség esetén új embereket bevonni.
 • B. Gabi: Segítség lenne a folyamatokat is leírni, feladatok kihez tartoznak, teendők – minden területnek legyen felelőse, hatásköre.
 • M. Anna: Összeírjuk a feladatokat, mindenki hozzáteheti a javaslatait.
 • K. Levente: Kedvezmény fejében a köv. TTP csoporton belül lenne esetleg, aki vállal nagyobb feladatot.
 • D. Ili: A telihold meditációkat a Zsolnai Andi szervezi – alapelv, hogy az adott időpontban oktató tanár tartja, egyéb esetben Andi keres más oktatót – üres estékre keres oktatót.
 • D. Ili: HJT oktatói google csoport lev.listára a teliholddal kapcsolatos elképzelést elküldeni.
 • K. Levente: A hétvégi programokat ki lehetne tenni a honlapra – Anna: táblázatkezeléshez kellene egy jelentkező (Főglein Kata vállalná, ha megkapja az információkat, hogy miket kell összeírni)
 • F. Kata: A szatszangokkal mi a helyzet?
 • M. Anna: Próbálkoztunk havonta egy szatszang tartásával péntek este, de nem volt rá igény.

További kérdés és hozzászólás hiányában az Elnök a közgyűlést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva 19.45 órakor.