40 napos spirituális fesztivál

2020. május 27-től július 5-éig

Hagyomány, hogy nyaranta, a Guru Purnima ünnepét megelőző 40 napon át a Himalájai Tradíció tanítványai meghívást kapnak a 40 napos Spirituális Fesztiválon való részvételre, ily módon kiterjesztve és tovább finomítva a gyakorlásukat. Idén ez a Fesztivál május 27-étől a július 5-i Guru Purnima[1] ünnepéig tart.

Ekkor van ideje annak, hogy a részveteled mikéntjén kontemplálj, és mindezt esetleg másokkal is megoszd.

„Mindnyájan egyetlen cél, a folyamatos spirituális fejlődés érdekében vagyunk itt. Mindannyiunk célja a spirituális megszabadulás, és hogy ezt a missziót szolgáljuk. E célt szem előtt tartva megtisztítjuk önmagunkat a büszkeség és az ego hatásaitól. Ennek érdekében állhatatos önmegfigyelés formájában képezzük magunkat: hogy láthassuk, hallhassuk önmagunkat, kifejlesztve a belső dialógust. Egyetlen mércét állítottam minden gondolatom, minden szavam és minden egyes cselekedetem elé: vajon elősegítik-e a spirituális megszabadulásomat?” – Szvámí Véda   

Az elmúlt évek számos prezentációja[2], a megszentelt szertartások[3], valamint a szentiratokon való kontemplációk is mind egy irányba, az idei év Spirituális Fesztiváljának fókuszára mutattak: a Szaumja-Tara mantra dzsapa gyakorlására, valamint az Istenanya Univerzumban, illetve önmagunkban rejlő jelenlétének ünneplésére. A Szaumja mantrát az elmúlt években Szvámí Védától kaptuk, majd ismételten, 2019-ben, Szvámí Ritavantól azzal a céllal, hogy a gyakorlásával szeretetteli békét ébresszünk a kollektív elmemezőben: „A Szaumja mantra a vezeklés, a megtisztulás eszköze lehet, amely a jelenlegi időkben oly fontos elcsendeséshez, békéhez vezet.”

A Tradíció SRSG asramában, a Szangha 2019. évi találkozóján (2019. február 25-től március 5-ig), Szvámí Ritavan bevezette az AHYMSIN szanghát a Szaumja mantra következő három éves gyakorlásába, amelyről az alábbi linken olvashatsz egy angol nyelvű összefoglalót: Three Year Mantra Practice, 2019 to 2022.

A Szaumja mantra kiemelten áldásos, a gyakorlása összeköt bennünket Szvámí Véda Szaumja mantra iránti szeretetével, a folyamatban elmerülhetünk Istenanya energiájában, csakúgy, mint ahogy 1999-ben, amikor Szvámídzsí először vezette be a Szaumja mantra gyakorlását a Himalájai közösségben, majd a gyakorlást kiterjesztette azáltal, hogy 2012-ben a Szaumja mantrát a Tara mantrához fűzte, csakúgy, mint amikor a 2014. évi Spirituális Fesztiválon is a Szaumja mantra gyakorlását ajánlotta a közösségnek.

Szvámí Véda 2002 februári beszédéből idézünk: „A gyors, mégis lágy áramlás a folyó közepén a szóma, az isteni nektár – mindez békét hoz az egész univerzumba. India hétköznapi beszélt nyelvében gyakran hivatkozunk a szaumja ’típusú’ személyre, akinek az arcán megmutatkozik a kedvesség. Ez a gyengédség és finomság a testéből és a hangjából is árad. Az ilyen ember nem kell, hogy erőfeszítést tegyen a felemelkedésre – áramlik, akár a víz, betöltve az útjába kerülő minden lyukat, kiegyenlítve mindent, amit csak érint. Ahol diszharmóniára lel, jelenléte ott harmóniát ébreszt. A viszályt az ilyen ember beszéde, tekintete, gondolatai szimfóniává formálják. Törekszünk arra, hogy ilyenné válhassunk főként ezekben az időkben, amikor túl sok a tűz a világban. Ha mindannyian, vagy akár csak egy valaki közülünk szaumja minőségű személlyé válik, a puszta jelenléte ezen a világon megszelidítheti a tűz lángjait…

Ha szeretnéd tudni a szaumja minőség sajátosságait, emlékezz édesanyád arcára, miközben a tejével táplált, és közben gyöngéden Rád nézett – az volt a szaumja arc. Imádkozz, hogy az arcod hasonlónak láttassék minden élőlény szemében – s nem csupán a családod, a barátaid, a szomszédaid és a honfitársaid, hanem minden egyes ember és élőlény által. Adassék, hogy megtaláljanak, mint ahogy az éhes gyermekek édesanyjuk köré gyűlnek…

Valahányszor kiejted a szót, ’szaumja’, adassék, hogy életre kelhessen Benned a személyiségednek ez a minősége, s ily módon, lassanként, fokozatosan a gyorsan, ám lágyan áramló szaumja erők forrásává válj. Gyengéden, akár a virágok illata által átjárt szellő… adassék, hogy mindenkit megérintsen az illatod, aki melletted elsétál, s az elméjük szaumjává válhassék.

A nagyszerű Istenanya jelenléte ébredjék és lakozzék a testedben, a beszédedben, az elmédben, a tekintetedben, egyre intenzívebben megnyilvánítva a tiszta jelenlétet, mindig és mindenhol. ’Szaumja, szaumjatará.’ Valahányszor ismétled ezeket a szavakat, adassék, hogy a bennük rejlő minőségek, jellemvonások kibontakozhassanak Benned és az örökké szaumja – a minden gyermekét, s az egymást örökkön-örökké követő univerzumokat tápláló – Istenanya alászálljon, és Benned lakozva tekintsen a világra a Te szemeiden keresztül. Szaumja, Szaumjatará. Hari Óm. Hari Óm. Hari ÓM.” (Idézet Szvámí Véda „Szaumja, Jadzsna és Jadzsmin” című írásából – 2002. február 10.)

************************************************************************

A Szaumja mantra recitálása mellett a 40 napos időszak során a tanítványok, elmélyíthetik a jógagyakorlásukat – szádhanájukat –, és/vagy számos más módon jótékony változásokat hajthatnak végre az életvitelükben. Kérlek, hogy tekintsd át újra Szvámí Véda korábbi évek során megosztott javaslatait és tanításait, egyebek mellett a Sadhana in Applied Spirituality című írását, valamint a 2013. március 9-i tanításában az azt követő öt évre és az életed hátralévő részére javasolt gyakorlatokat (angol nyelvű leiratban: practice given by Swami Veda on 9th March 2013.) Magyar fordításban 2020 végére tervezzük ezekenek a tanításoknak a kiadását Spiritualitás a gyakorlati életben címmel.

Készíts egy tanulmányi és gyakorlási tervet. Szvámí Véda mindig azt mondta, életünk ingatagsága nem a körülményeink bizonytalanságából fakad, hanem az elme ingadozásaiból, stabilitásának hiányából. Ahogy mondta, a stabil elme olyan, akár egy puha, gyengéd fodrozódás a tó vízén, amely képes minden külső körülmény kiegyensúlyozására.

Néhány lehetséges vállalás a 40 napos Spirituális Fesztiválra:

 1. A meditációs és dzsapa gyakorlás intenzitásának növelése.
 2. A napi jógagyakorlás néhány aspektusának kibővítése finomtesti gyakorlatokkal, relaxációval, pránajáma gyakorlással.
 3. Egy inspiráló írás tanulmányozása, és a benne foglalt gyakorlatok, tanok közül valamely alkalmazása a hétköznapokban.
 4. Valamely jáma vagy nijáma tanítás foganatosítása. „A spirituális fejlődés egyik biztos módja a jámák és a nijámák alkalmazása. Ha e tanítások, elvek alkalmazása révén az elméd letisztulttá, rendezetté és tisztává válik, tapasztalhatod, hogy a problémáid egyre kevésbé rendítenek meg.” (Szvámí Véda Bháratí)
 5. Az elme pozitív aspektusainak a kiművelése a Négy Isteni Erény (brahma-vihárák: szerető kedvesség, együttérzés, együttérző öröm, egykedvűség), vagy a kellemes elméjűség (cshitta prasáadana – érzelmi tisztítás mentén az elme kellemessé és tisztává tétele) által.
 6. A természeti környezet védelméért, megbecsüléséért létrehozott életmódbeli változtatások – a rendetlenség, a szennyezés, a fogyasztás csökkentése, fák ültetése, az életmód egyszerűsítése.
 7. A napi ritmusban, táplálkozás, alvás és mozgás, valamint a meditáció gyakorlás időbeli pontossága tekintetében tett egészséges választások.
 8. A családtagokkal, barátokkal, kollégákkal ápolt kapcsolat finomítása.

Az útmutatások áttekintése nyomán meghozott vállalásaid tekintetében, kérlek, hogy tartsd tiszteletben a kapacitásod határait. A kisebb célkitűzésekben elért sikerek jelentősebb tisztuláshoz vezetnek. Mérd fel a saját kapacitásodat, és ne erőltesd, hogy időben végezz a vállalásaiddal. Gondoskodj a családi kötelezettségeidről.

Szvámí Véda további javaslatai a spirituális elmemező kiegyensúlyozására:

 1. Növeld az önzetlen szolgálatod mértékét, akár csak egy vagy öt százalékkal. Gyarapítsd a mások önzetlen szolgálatában töltött időt és energiát. Ez lehet az első konkrét tevékenység, amellyel elindulhatsz.
 2. Finomítsd a személyes gyakorlásodat, egyebek mellett a kilégzésekre fordított koncentrációt – ez segíteni fog abban, hogy fizikai erőfeszítése nélkül elérd a 2:1 légzési arányt.
 3. Tekintsd át, olvasd el újra az alábbi írásokat: Mind Field: The Playground of Gods és Marks of Spiritual Progress.
 4. Tartsd fenn a szokásos meditációs idődet. Emellett a nap folyamán más időpontokban is leülhetsz gyakorolni. Ne feledkezz meg a 2-3 perces légzésfigyelési szünetekről, napjában többször is.

Egy spirituálisan orientált gyakorlókból álló csoport, egy kiegyensúlyozott elmemezővel bíró nagyobb csoport, szangha részévé válhat. A Tradícióban mi mindnyájan egy spirituális, globális hálózat tagjai vagyunk, emellett azonban folytathatjuk a kisebb közösségeink elmemezejének kiegyensúlyozását a saját transzformációs folyamatunk révén.  

„Mindnyájan álmodunk annak lehetőségéről,” mondta Szvámí Véda, „hogy egy békés világban éljünk. E törekvésünket csak akkor valósíthatjuk meg, ha mindenekelőtt az Önvalónk, az elménkben lakozó Átman számára békés otthont teremtünk. Ez a spirituális utazásunk esszenciája; ez a jóga; ez a meditáció; ez vezet a családi békéhez, amely kiterjedése hozzájárulhat a világbékéhez. Olyan ez, akár egy virrasztás, szorgalmasan fenntartott éberség, hogy az elménket tisztává, békéssé, valódivá fejleszthessük, hogy végül egy olyan környezetté fejlődjék, amely alkalmas otthon lehet egy megvilágosodott lélek számára. Kell, hogy folyamatosan fejlődjünk, ily módon a világban béke ébredhet.” 

Lokas samastas sukhino bhavantu
“Adassék, hogy a világban béke és harmónia lehessen.”

“Adassék, hogy megszőhessük a spiritualitás kelméjét az életünkben és a spirituális családunkon, az AHYMSIN-en belül.” (Szvámí Ritavan)

***********************************************************************

A spirituális elmemező kiegyensúlyozása
További útmutatás a Spirituális Fesztiválra vonatkozóan

Prajas-cshitta and Cshitta Praszádhana: ön-megfigyelés és meditáció

Ön-megfigyelés, szádhana (személyes gyakorlás), meditáció és mantra dzsapa

 • A nap folyamán tudatos, éber figyelemmel légy jelen, fenntartva az ön-megfigyelést. Szemléld az ébredő gondolataidat és érzéseidet, feltéve a kérdést önmagadnak: „Vétettem-e bármilyen szabály ellen?”
 • Ha félelemteli, agresszív gondolat / szó / cselekvés ébred, kérdezd meg önmagadtól: „Mi lehet bennem az, amely ilyen választ, reakciót váltott ki?”
 •  „Mi az az elmulasztott jócselekedet, amit megtehettem volna, ám elmulasztottam?” – a negatívat ily módon kedvességgel és együttérzéssel felváltva. (Idézd fel Szvámí Véda Jóga-szútra kommentárjából a Cshitta praszádhanáról szóló I. 33-as szútrtát.
 • Végezd a nádi szódhana légzőgyakorlatot (a finomtesti csatornák megtisztításának gyakorlatát), naponta háromszor.
 • Naponta végezz 1-3 málányi dzsapát a személyes mantráddal.
 • Ha bárkire vonatkozóan kritikus gondolat ébred Benned, recitáld 11-szer a Gayatrí mantrát.
 • A napi tevékenységeid átmeneteiben – vagy hozzávetőlegesen két óránként – csendesedj el két percre, szemléld a légzésed áramlását az orrjáratokban, a személyes mantrád ismétlésével.
 • Recitáld a Guru mantrát (Gurur Brahma Prayer ), valamint a reggeli és esti imákat (morning and evening prayers).
 • A felbukkanó gondolatokat és szamszkárákat ajánld fel a Benned lakozó Gurunak, belső tanítódnak.
 • Tégy egy elhatározást, hogy a meditációs gyakorlásod nem én-központú.  
 • Om Tat Szat Brahmarpanam Asztu – ajánld fel a recitált imákat mások megszabadulása és boldogsága érdekében.
 • Elalvás előtt áramolj meditatív tudatállapotba, s az utolsó gondolatod a Guru ima (Gurur Brahma prayer) legyen, ily módon az alvásod meditációvá válhat. Ébredést követően jóga nidra gyakorlásban áramolj, vagy végezz légzésfigyelést mielőtt kikelsz az ágyból.
 • Csatlakozz a telihold meditációkhoz (Full Moon Meditations). “A telihold meditáció lehetőséget nyújt arra, hogy az univerzális elmemezőhöz csatlakozva kapcsolódjunk egymáshoz, egységet, harmóniát, békét, szeretetet teremtve. Merülj el a csendedben; kilégzés – elengedés; belégzés – befogadás, elfogadás, megbocsátás, feltöltődés: megtisztított szívvel és elmével fogadd a Tradíció Mesterláncolatának áldásait.” – Szvámí Ritavan Bháratí

Hatha jóga

• Gyakorold a hatha jógát a tested, a légzésed és az elméd megtisztítása céljából. Érdemes beiktatni a napüdvözlet (Szúrja Namaszkár) gyakorlását a 40 napos időszak folyamán. Kérlek, hogy olvasd el újra Szvámí Véda A hatha jóga filozófiája című írását, amelyben arról ír, hogyan válhat az ászana gyakorlása imádsággá. Végezd rendszeresen az ízületi és mirigygyakorlatokat. Gyakorolj olyan szellemiséggel, hogy az ászanagyakorlásod a Tradícióhoz fűződő kapcsolatodat erősíthesse, amelyből minden áldás árad.

Étkezések

 • Amennyiben lehetséges, ne egyedül fogyaszd el a táplálékodat. Egy kis adag ételt ajánlj fel a társadnak vagy a kollégádnak, hogy ha ez esetleg zavarba ejtő vagy társadalmilag nem elfogadott, akkor az első falatot az univerzumban rejlő életerőnek, pránának ajánld.
 • Adj hálát a táplálékért.
 • 5 falatnyi étel elegendő ahhoz, hogy egy étkezés alkalmával megtöltsük a gyomrunkat.
 • Este 9 óra után már ne fogyassz szilárd ételt. Egy pohár folyadékot ihatsz még lefekvés előtt. Kivéve, ha bármilyen speciális egészségügyi problémád van – tartsd tiszteletben a testi és a mentális egészséged fenntartására előírtakat. A teljes böjt nem javasolt.
 • Ha lehetséges, került a húsételek, a hal fogyasztását a 40 napos gyakorlás idején – a családodnak természetesen felszolgálhatod.

A gyakorlásod további elmélyítése

 • Amennyiben az élettársad/házastársad örömmel beleegyezik, úgy érdemes fontolóra venni, hogy a 40 napos gyakorlás ideje alatt tartózkodsz a szexuális élet gyakorlásától.
 • Vezess naplót arról, ha a személyes életedben finomszintű bántó megnyilvánulást észlelsz – például indokolatlanul felemelted a hangodat.
 • A megszokott, rendszeres adományaidon felül, ajánld fel a havi jövedelmed 10 százalékát egy általad választott jótékonysági szervezet számára. A „tized” nyugaton és keleten is honos ősi hagyományával megtanulhatod az áldozathozatal, az adományozás örömteli módját.
 • Gondold át, hogyan csökkenthetnéd a tulajdonaidat, a vagyontárgyaidat, a fogyasztásodat és az energia-felhasználásodat legalább 10 százalékkal.
 • Urald a haragod, az önző gondolataidat, győzd le a lustaságod.
 • Szentelj különleges szeretet a családodnak, nyújts segítő kezet mások számára, a félelmeidet és az akadályaidat meghaladva.
 • Tapasztald meg a csend gyakorlatát (olvasd el Szvámí Véda írását a csendről: Silence). Ezt megteheted oly módon, hogy a hétköznapokban megfigyeled a beszéded folyamát, szemléld, hogy esetleg a szükségesnél több szóval fejezed-e ki a mondandódat, hangosabban beszélsz-e, s figyeld meg azt is, hogy vajon a hangszíned és a hangod pozitív reakciót vált-e ki másokból. Elhatározhatod, hogy fél napon át, vagy akár hosszabb időn keresztül csendet gyakorolsz. “A csend ne csupán a kimondott szavak hiánya legyen. Ha a csendgyakorlat pusztán a beszédtől való tartózkodásban merül ki, érzelmileg és spirituálisan is rombolóvá válhat. Nem tapasztalható az elcsendesedés, hacsak a gyakorló egész lényét ki nem tölti a csend. Töltsd hát meg magad meditációval, kontemplációval, a mantráddal…” – Szvámí Véda Bháratí
 • Tégy egy-két napos, vagy hosszabb elvonulást.

További megfigyelések

Tehetsz egy elhatározást, hogy Guru Purnima napján is folytatsz bizonyos szemlélődéseket, egyfajta szokást megteremtve és megerősítve az elhatározást, miszerint a következő év folyamán is fenntartod önmagad megtisztításának folyamatát. 

Folytasd, kérlek a gyakorlásodat, és adassék, hogy ebben a Mester szelleme örömét lelje, mindnyájunkra kiárasztva kegyelmét.

Om Sham  

************************************************************************

SAUNDARYA LAHARI, VERSE 3 by Shankaracharya

avidyānāṁ antas-timira-mihirod dvīpana-karī
jaḍānāṁ chaitanya-stabaka-makaranda-śhruti sṛtiḥ
daridrāṇāṁ chintā-maṇi-guṇanikā janma-jaladhau
nimagnānāṁ daṁṣṭrā mura-ripu varāhasya bhavatī.

Thou art the sun that dispels the darkness of the ignorant;
to the unknowing Thou art a spiritual flower overflowing with honey;
to the needy Thou art the gem which bestows one’s heart’s desires;
and to those who are drowned in the ocean of births and deaths,
Thou art the Rescuer.

SAUNDARYA LAHARI, VERSE 27 by Shankaracharya

japo jalpaḥ śhilpam sakalam api mudrā virachanam
gatiḥ prādakśhiṇya-kramaṇam aśhan ādyāhuti-vidhiḥ
praṇāmas-saṃveśhas-sukham akhilam ātmārpaṇa-daśhā
saparyā-paryāyas tava bhavatu yan me vilasitam

“Oh, Supreme Divine Mother,
Whatever action of mine, may it be intended for and dedicated to Your worship:
As Swami Ritavan has written, “Celebrating Guru Purnima is a joy beyond words, a deep stillness that echoes a wholeness and holiness. A wholeness that provides the answers to our pursuits, our yearnings and reveals a purpose for life. To live and to love with a heart unconditioned by conflict, and a mind, unified beyond division.”

4The installation of the Tara Shrine took place on March 31st & April 1st, 2012. To appreciate the profundity of this event and its relationship to the Saumya-Tara Mantra, please read the article “The Birth of The Lady of Compassion at SRSG.”  


[1] Ahogy Szvámí Ritavan írta, „A Guru Purnima ünnepe szavakkal le nem írható öröm, a teljességet és szentséget zengő mélységes nyugalom. Teljesség, amelyben keresőként válaszokra lelhetünk, célt ad életünk számára. Élni és szeretni egy konfliktusoktól mentes szívvel és a megosztottságon felülemelkedett, egységben létező elmével.”

[2] “Sangha Practice for the Next 3 Years” by Swami Ritavan
“Advancing Guidance in Yoga Sadhana” by Swami Ritavan
“Saumya Mantra Explanations” 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.