Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület – Közgyűlésének Jegyzőkönyve

Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület Közgyűlésének Jegyzőkönyve

2018. május 5.

A Közgyűlés helye: Kelet-Nyugat Egészségközpont, 1146 Cházár A. u. 2/C F/4.

A Közgyűlés ideje: 2018. 05. 05. 18.00 óra (A Közgyűlés 17.45-kor határozatképtelen) 

A Közgyűlés Elnöke:            Dr. Borkovits Tamás
Jegyzőkönyvvezető:           Papp Etelka
Jegyzőkönyv-hitelesítő:       Zsolnai Andrea

 

A közgyűlés vezető tagjait a résztvevők egyöntetűen megszavazták.

Mezősi Anna három napirendi pontra tett javaslatot:

1) Ingatlanvásárlás, vidéki elvonulóhely kérdése

2) Kiss József utcai Központ helyzete

3) A közgyűlési beszámoló

 

A fenti napirendi pontokat a résztvevők egyöntetűen elfogadták.

  • Az első napirendi pont ismertetése Anna részéről. A Budapesti Központ üzemeltetése mellett vidéki elvonulóhely lenne hasznos a Tradíciónak. Saját vidéki elvonulóhely létrehozására lenne igény. Üzemeltetések, kiadások kérdésének kezdeti problémája most megoldódni látszik. Saját elvonulásaink saját helyszíneként indokolt lenne és a vendégkör létszáma elegendő, hogy ezen gondolkodjunk közösen.

Péter Ágnes felhívta a figyelmet egy pályázatra.  A Tradíció 2017-es valóságos bevétele 15 milliót meghaladó volt, így anyagilag tudnánk most pályázni.

Társadalmi célú ez a pályázat és 7,5 millió, max. 6 ember foglalkoztatásával, 45 millió forintot jelentene.

Javaslat Hollókő (68 km-es körzetben van) mert max. 100 km körzetben szeretnénk nézni ilyen elvonulóhelyet, ami 1 óra alatt elérhető.

Telekvásárlás szükséges és fontos, hogy bérelt ingatlanon is meg lehet valósítani a pályázatot. Másfél év foglalkoztatást jelent (1+fél év foglalkoztatás).

Építőanyag vásárlása is finanszírozható a pályázat fennmaradó részéből. És olyan személy találása, aki vállalja, hogy irányítja az építkezést.

Max. 6 és fél millió áll rendelkezésünkre telek vásárlására. Milyen jellegű telket vegyünk? Közművesített telek vásárlása lenne célszerű (Papp Józsi javaslatára).

Kérdés, hogy milyen méretűre tervezzük a helyet?

A csendtábor kivételével 30 fő felett nem mennek programjaink. 50-52 fő évente egy alkalommal csendtáborban vesz részt.

Időközben újabb 3 fő megérkezett, így jelenleg 15 tag van jelen a közgyűlésen.

Márti: „Angyal Támogatók” vannak, akik segíthetik a beruházást (társadalmi vállalkozás keretében vagy anyagi támogatást is biztosítanának). Ez egy közhasznú tevékenységet támogató befektető csoport neve.

A pályázat időhatárai: nyitva van tavaly óta a pályázat és 2018. szeptemberig van nyitva.

Tamás: A kérdés a fenntartás, üzemeltetés.

Anna: Költségvetés szükséges, hogy mennyibe kerül ennek a fenntartása. Havi 100 ezer forint a fenntartás és 1 gondnok alkalmazása kb.100 ezer forint/hó.

Tavaly 5 és fél milliót hagytunk ott Somogyvámoson szállás/étkezés kifizetésére a csendtábor alkalmával.

Első kérdés, hogy döntsünk ebben a kérdésben, hogy belevágunk-e a folyamatba?

Elnök szavazásra bocsájtja a kérdést:

  • Konkretizálni kell a pontokat és megtalálni az embert, aki ezt intézi.
  • Ágnes cége vállalja a pályázat lebonyolítását, ezért nem kell fizetni.
  • Mi lesz másfél év után? Befektetés lehetősége, eladás lehetősége 3 év után.

Olyan telekre lenne szükség, ami háttérként minősül, és a pályázat elnyerése után (1 év) döntsünk a folytatásról.

Magdi: Az Alföld környékén vannak jó telkek, ami megfelelő lenne.

Anna: Elküldi azokat a településeket, amelyek esélyesek lehetnek elvonulóhelyként.

A cél, hogy foglalkozzunk a vidéki központ lehetőségével!

Szavazásra kerül:

  • Keressünk ilyen vidéki elvonulóhelyet?

Megállapítom, hogy egyhangúlag :IGEN, keressünk ilyen vidéki elfogadóhelyet.

Anna: Ki vállalja, hogy ezt koordinálja, irányítja, szervezi ezt a kérdést, hogy május végéig legyen olyan címünk, amivel a pályázat elindulhatna?

Ketten segítséget ajánlottak: Dalnoki Magdi és Auner Andi.

Mit keressünk méretben? Beépíthetőség kérdése?

3 négyzetméter/fő, de Józsi szerint elegendő lenne 2,5 négyzetméter és ezt ki is kell fűteni. A tér leválasztása fontos lenne, hogy ne egy légtér legyen.

125 négyzetméter elegendő lenne Józsi szerint, mint terem mérete, de ez a többi program tekintetében túl nagy.

Anna: Nézzük meg a költségvetést előtte? Be szeretnénk adni a pályázatot.

Tevékenység támogatásáról szól a pályázat (pl. jógaoktatók bérének kifizetése).

Tisztázzuk, hogy kit és mire tudunk alkalmazni a pályázat során?

Nem az építésre kapjuk a pénzt, csak a tevékenységünkhöz kapcsolódik (foglalkoztatnunk kell). A bért nem az építőknek fizetjük, hanem a jógaoktatóknak.

Jógaoktatók bejelentése, ezen keresztül fizetünk számukra. Ők is csak vidékiek lehetnek. Vannak ilyen egyesületi tagok, akiket tudnánk fizetni ebből. Hátrányos helyzetűek (7 pontban van meghatározva, hogy ki minősül annak) támogatása a lényeg a pályázat szempontjából.

Döntsünk most, hogy foglalkozzunk-e ezzel a kérdéssel és a részleteket Ágnes, Anna és egy építész összerakja és a közgyűlés elé kerülnek a részletek.

A Közgyűlés megbízza a fenti személyeket, hogy ezt járják körbe és tájékoztassák az Egyesületet a részletekről.

Találjunk ilyen helyszínt, ez lenne az első lépés. Pest megye határán kívül kell lennie.

  • Anna: a Kiss József utca helyzetének ismertetése. A háttérben az ingatlan felvásárlása (197 albetét) van folyamatban. Mit tegyünk? A lakók ezt jelenleg visszaverték, de kérdés, hogy mit lépjünk a jövőben? Kivárjunk vagy tegyünk valamilyen lépést?
  1. május 9-én lesz ott lakossági fórum, oda Sándy Gabó menjen el Anna helyett és képviselje az Egyesületet.

Gabó: Ingatlan ügyekben tájékozott jogászra lenne szükség, aki független, mindkét párton kívüli. Szerinte nem ott a közgyűlésen dől el az ingatlan helyzete és van-e lépés kényszerünk vagy sem.

Anna: A közös képviselő összejátszik a templom tulajdonossal és a lakók fontolják a közös képviselő leváltását.

Anna: Nem szeretné, ha keresnünk kellene új helyet és ennek az eladása is felmerülő kérdés. Lakásnak nem használható jól a jelenlegi kialakítás miatt, ezért nehezen eladható ez az ingatlan.

Kata tájékozódjon az újságíró ismerősétől, aki ott lakik. Mészáros Laci segítségét is kérhetnénk és Anna megkeresi Lacit, hogy tud-e olyan személyt, aki jelen tud lenni és tájékozódjon.

Magdi meg tud bízni vkit, aki tájékozódni tud és Gabóval jelen tud lenni 2018. május 9-én a társasházi fórumon.

  • Közgyűlési beszámoló ismertetése Anna részéről. (ld. részletesebben a Mellékletben). Az Egyesület céljait megvalósítottuk. A tagok száma megközelíti a 600 főt, elindult az 5. tanárképzés, 38 fővel. Az előző TTP csoportból 24-en vizsgáztak októberben, velük együtt 79 végzett tanárunk van most. Sikere volt az alaptanfolyamnak, háromszor tartottunk eddig, nagy sikerrel. Évenként egyet biztosan fogunk tartani a jövőben. A könyvek értékesítéséből is jelentős a bevételünk.

Az indiai ashramban sok magyar látogat folyamatosan.

Fő bevételi forrásunk az 5. TTP, aminek egyharmada marad nálunk.

A könyvelő adatait ismerteti Anna, tételesen, számszaki adatokkal részletesen. A bevételek és kiadások részletes ismertetésével.

Előadások, programok ismertetése, ahol a Tradíció jelen van a jóga életben.

Kérdések:

Magdi: tavaly felmerült az ELTE-n a jógaoktatás kérdése, ez hogy áll.

Anna: ez a folyamat nem sikerült, mert az ELTE felé nyitottunk, de nem kaptunk érdemi választ.

Anna: Indiai követség megkeresése június 21-el kapcsolatban. Javaslat aznap vagy hétvégén (június 23. szombat) egy ingyenes jóga napot tartanánk a Központban.

Kata: ingyenes publikáció fontossága (napirenden kívüli javaslat) a honlapon legyen elérhető. Fordítások, megosztások.

Anna: Elindult a szangha találkozók feltöltése a honlapra.

Kata: Időrendben kerüljenek fel a Szvámí Véda (kb. 35) előadásai, anyagai és további feltöltések is szükségesek lennének. Kata vállalná a feltöltést. Youtube csatornát javasolnánk, ahol a megosztás történne. Ezért nem kell fizetni, csak a feltöltés a lényeg. A gyakoriság lenne a kérdés.

Andi: beszámolt a péntek esti programokról, tapasztalatokról. Szükséges volt, hogy legyen jelen olyan élő tanítás, ami magyarázat és segíti a befogadást, megértést.

Anna: Teljesen egyetért vele, de ez mélyebb és más befogadás jelent, mint a Youtube.

Anna kérdezi Andi tapasztalatát a mai tanításról.

Andi: Teljes termet betöltő, egészséges létszámban és jó hangulatban telt a mai napon a Jógafesztivál..

Józsi: Vannak olyan előadások, ahol gyakorlásokat is vezet Szvámí Véda. Szerinte ezt nem kellene megosztani.

Anna: A honlap kezelőjével egyeztet a feltöltés és az anyag vágásával kapcsolatban.

Elnök: Szavazzunk a Közgyűlési beszámoló elfogadásáról.

Teljes létszámban elfogadták a jelenlévők a közgyűlési beszámolót.

 

A közgyűlést bezárjuk: 2018. május 5-én 20:10-kor.

 

Közleményaz adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

Közgyűlési beszámoló 2017