Meditáció gyermekeknek

A gyermekek bevezetése a meditáció világába

Szvámi Ráma írása

Forrás: Let the Bud of Life Bloom (Engedd kibomlani az élet virágát)
Útmutató a Boldog és Egészséges Gyermekek Neveléséhez
ISBN 818815704X (Vásárlás)

Az utánnyomás a Kiadó hozzájárulásával készült
Szerzői jog – Himalayan Institute Hospital Trust (hihtindia.org)
Swami Rama Alapítvány

Amikor elindulsz meditációs gyakorlatod útján, kezdetben önmagaddal és minden gondolati mintáddal veszed fel a kapcsolatot; érteni kezded a lényedben zajló belső párbeszédet. Ezt követően tanulsz meg különbséget tenni – választani illetve visszautasítani; majd együttműködni önmagaddal. A fenti gyümölcsök magvait már gyermekkorban ajánlatos elhinteni.

meditation_ch_1

Ehelyett azonban a különböző vallások hívei, belekapaszkodva külsőséges szertartásaikba, előírják gyermekeik számára önnön eszméik követését, így kényszerítve őket arra, hogy részesei és követői legyenek idejétmúlt szokásaiknak. A gyermekeknek azt tanítják, hogy szeressék és imádják a Krisztust, Krisnát vagy egyéb isteneket és istennőket ábrázoló képeket, sőt, olykor még a közösségi vagy vallási vezetők képeit is. Ez nem nyújt segítséget számukra abban, hogy függetlenné váljanak, sem abban, hogy megtapasztalják elméjük lecsendesedését. A gyermekeknek arról kellene tanítást kapniuk, hogy önmagukban miként művelhetik ki az isteni erényeket; arról, hogy miképpen lehet a belső világba betekintést nyerni, és egyáltalán hogyan lehet arra rátalálni a szabadság elérése érdekében tett erőfeszítések során. Úgy gondolom, ha mindenki már gyermekkorában spirituális tanításban részesülne, jóval kevesebb problémával szembesülne világi léte során. Az egyén anélkül, hogy megértené a spiritualitás értékeit annak minden áramlatával és ellenáramlatával együtt, elvész ebben a világnak nevezett dzsungelben. A világ a valódi dzsungel; amit mi annak tekintünk, az korántsem az.

A legtöbb betegség a gyermekkorban gyökeredzik. A gyermekek megbetegszenek, mert nem sajátították el az elme békéjének megszerzéséhez szükséges eszközöket. Miért ne vezethetnétek be gyermekeiteket a csendbe azelőtt, hogy megtanulnának aktívak lenni? Az édesanyák is megtehetnék ezt, amennyiben barátságot ápolnak gyermekeikkel. De napjainkban az anyáknak nincsen idejük. Eljárnak otthonról és jól érzik magukat, miközben gyermekeik otthon maradnak. A fiatalabb generáció és a szülők közötti kommunikáció hiánya valódi káoszt eredményez. Mindenekelőtt, meg kell tanulnotok tisztelni a családnak azt az intézményét, amelyben a szülők a gyermekek tanácsadóivá válnak, illetve amelyben a gyermekek nem csak szülőként, de barátként is elfogadják szüleiket.

Amikor a meditáció gyakorlatát életetek részévé teszitek, gyermekeitek követni fogják példátokat. A példaszerű tanítás rendkívül fontos a gyermekek számára. Ők utánozzák a szüleiket; nincsen szükség arra, hogy meditálni tanítsátok gyermekeiteket. Sohase tegyétek ezt. Példamutatás útján tanítsátok meg gyermekeiteknek, hogyan üljenek csendben és miként tegyék egyhegyűvé az elméjüket. Amikor leülsz meditálni, gyermeked is le fog ülni melléd, és utánozni fogja, amit csinálsz. Ily módon fogja tudatosan kialakítani a veled együtt ülés szokását.

Gyermekkoromban én is ezt tettem. Amikor a mesterem leült meditálni, én is leültem mellé. Amikor a figyelmére volt szükségem, bemásztam az ölébe. Mivel ilyenkor nem mondott semmit, tennem kellett valamit, hogy felhívjam magamra a figyelmét. Ekkor megdörzsölte a homlokomat, én pedig nem tudtam, hogy mi történik. Abban biztos vagyok, hogy nem aludtam. Amikor meditációban ülsz, és gyermeked leül melléd lehunyva a szemét, nagyon hasznos dolog történik vele. Mit gondolsz, a gyermek ilyenkor meditál? Én azt mondom, hogy a gyermek hatékonyabban meditál ilyenkor, mint te magad. Még ha csak egyszerűen téged utánoz is meditációs gyakorlatod közben, gyermeked számára akkor is hasznos folyamat zajlik le.

A meditáció egy nagyon erőteljes folyamat, amely mindenki számára hasznos rezgéseket bocsájt ki. Amikor meditálsz, határozottan hatsz gyermekeidre is. Ha rögzíted egy gyermek agyhullámait, aki alszik miközben te meditálsz, különbséget fogsz találni. Még a növényeidre és a háziállataidra is hat a meditációd. Ahelyett, hogy a fegyelem nevében kivetítitek egótokat vagy érzelmi problémáitokat a gyermekeitekre, kérlek fegyelmezzétek önmagatokat inkább, ily módon gyermekeiteknek is megtanítva ugyanezt.

Oktatói képzésünk részeként meg kell határoznunk a spiritualitás fogalmát a lehető legprecízebb módon, egyetemes szempontból. A spiritualitás azt a fogalmat jelöli, amely segítséget nyújt nekünk gondolataink, beszédünk és tetteink fegyelmezésében; azt, amely elvezet minket tudatosságunk központjához, segítve ezáltal benső lehetőségeink kibontakozását. Az ilyen spirituális útmutatásokon alapuló tanítás segíteni fogja az emberiség önállóvá és magabiztossá válását. Maga a spiritualitáson alapuló képzés is harmonikus egyensúlyt teremthet mind külső, mind belső világunkban.

Nincsen arra szükség, hogy a gyermekeket erővel istenhitre tanítsuk. Biztosítanunk kellene számukra ugyanakkor a belső lehetőségeik kibontakoztatásához és a bizalom megszilárdításához szükséges feltételeket, illetve a lehetőséget, hogy olyan inspirációhoz jussanak, amely Isten keresésére ösztönözheti őket, saját belső törekvéseiknek és befogadóképességüknek megfelelően. A gyermekek számára az isteni erények saját magukban történő kiművelése, és azoknak az elméleteknek a megtanulása, amelyek Isten létezését bizonyítják, nem fontos olyan mértékben, mint az önmaguk fegyelmezésének módszertani elsajátítása. Az önfegyelem vezette úton Isten közvetlen módon megtapasztalható.

A korai években végzett spirituális gyakorlatok mély és hosszantartó hatást nyújtanak. Az emberi lényekben rendkívüli lehetőségek bontakoztathatóak ki, feltéve ha megtanítják őket gyakorolni, minden -fizikai, mentális és spirituális- szinten. Tanítsuk hát meg gyermekeinknek, hogyan legyenek tudatában önmaguknak minden szinten. Lecsendesült és egyhegyű elmével a gyermekek betekintést nyerhetnek a valódi béke és boldogság állapotába.

Fordította: Simits Zsuzsanna

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.