Spirituális gyakorlás 2013-2018

Az AHYMSIN közösség a következő spirituális gyakorlást kapta az eljövendő öt évre Szvámí Véda Bháratítól 2013-ban és az azt követő második évben…

The AHYMSIN community received the Spiritual Practice for the next five years from Swami Veda Bharati in 2013 and continues with the Practice in the second year.

Guiding the Sangha in spiritual practice, Swamiji said, “whatever mālās you do, whatever mantras you do, whatever breathing you do, do continue these, and, in order to avoid getting trapped by ego, vanity, feeling of power, feeling of position, feeling of your worldly station – identifying too closely with it, and then dealing with other people on that basis of your assumed station, to avoid all of that, you need to do these practices as taught in Sadhana in Applied Spirituality.

These are not practices that you do sitting down. These are what you do in your daily emotions, feelings, voice quality, communication, relationships.

This is much more difficult than sitting down with your mala for twenty minutes a day. Do sit with your mala, but do practice this application in your daily life.

We have a word in our Tradition, a very common Sanskrit word ‘vrata’. It is roughly translated in English as a ‘vow’. It is an observance. For example, a one day of fasting is a vrata. One day of silence is a vrata. Three years vow of celibacy, ‘brahmacharya’, that some people have taken today that is a vrata. So your vrata for the next five years and for the rest of your life included, is the vrata of ‘Shiva-saṅkalpa’.

There are six mantras of ‘Shiva-saṅkalpa Sūkta’ or the Shiva-saṅkalpa hymn. In this Ashram we recite them every night. I grew up as a child reciting them with the family before going to sleep every night. At that time I did not know that I will be advising a few hundred people to practice it. Now everything depends on your capacity. So you can repeatedly in the day renew your vrata, your Shiva-saṅkalpa vrata, simply by one short phrase which is the refrain of all these six mantras of Yajur Veda. That short phrase is the last line of each of these.

Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu; Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu; Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu.

Now on this entire hymn, I have a little booklet also with translations of some great Veda Masters. The Shiva-saṅkalpa booklet you can read that with much care and very >> very slowly. Don’t just look at it and say I don’t understand it, and put it away. Take your time to understand it.

So recite with me:
Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu; Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu; Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu.
May that mind of mine be shiva-saṅkalpa. Shiva – benevolent, beneficent, meditative, Shiva-like, Godly, divine mind.

Because you cannot practice what is advised in this ‘Sādhanā in Applied Spirituality’ without applying your mind, without purifying your mind, this is a prayer for mind’s purification, mind’s pacification. To make the mind one in which, not by effort but naturally, [what was that word for ‘naturally’? ‘Sahaja’!], in the sahaja way, only the beneficent, benevolent, peaceful, meditative, godly Shiva-like divine thoughts, sentiments, emotions, and resolves arise.

Swami Rama often talked about saṅkalpa – or saṅkalpa shakti – the power of resolves. These are the mantras, verses for developing the power of resolve. Developing saṅkalpa shakti.

You don’t have to do ten million recitations and repetitions of this. Do a few repetitions at your meditation time, but during the day, just like those two other practices:

Keep the forehead relaxed.
Every 2-3 hours, do 2-3 minutes of breath awareness with your mantra.
Do this third practice:
Every 2-3 hours, Shiva-saṅkalpa – strengthening your resolve to be sāttvic so that only the sāttvic thoughts, feelings and sentiments arise in you and they become your saṅkalpa. They become your resolve.
So recite that phrase, that short fourth line again with me.
Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu; Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu; Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu.

Then, normally when we give ‘saṁnyāsa dīkṣhā’ (vows of renunciation) and confer the saffron vestments to the new saṁnyāsin on the banks of the Ganges, we give them a ‘māhavākya’, a ‘great sentence’ from the scriptures.

There are many mahāvākyas, four of whom are very well known in the Vedanta tradition, but there are many others that I also use. I am not preparing you, to give you, confer on you saffron. Your one yellow shawl with Gāyatrī is enough, but I am giving you a ‘mahāvākya’ for contemplation.

That mahāvākya is ‘Om khaṁ Brahma’. “Om khaṁ Brahma.’ ‘Om’, for this, read Swami Rama’s two commentaries. Two commentaries on Māṇḍūkya Upaniṣad.
Khaṁ’ means space, shūnya, transcendental Null.
‘Brahma’. Brahman – supreme, transcendental, all expansive, absolute reality.”

With the grace of Gurudeva Swami Rama and under the loving guidance of Swami Veda Bharati, AHYMSIN has since taken definitive steps in 2014 towards fulfilling the Mission.

They are briefly mentioned in this report.

Az AHYMSIN közösség a következő spirituális gyakorlást kapta az eljövendő öt évre Szvámí Véda Bháratítól 2013-ban és az azt követő második évben.

A Szangha spirituális gyakorlását Swamídzsí a következőképpen vezette: “Bármilyen málát, bármilyen mantrát, bármilyen légzést végzel, folytasd az elkezdett gyakorlást, és hogy nehogy az ego, a hiúság, hiábavalóság csapdájába kerülj, érezve az erődet, a pozíciódat, a világi helyedet – túlságosan azonosulva ezekkel, és más emberekhez a feltételezett pozíciód szerint viszonyulva, tehát hogy mindezeket elkerüld, úgy végezd a gyakorlásodat, ahogy ezt a Szádhana – A spirituális élet lényege című könyv tanítja.

Ezek nem olyan gyakorlatok, melyeket a meditációs ülésedben végzel. Ezek azok a gyakorlatok, melyeket a mindennapi érzelmeiddel, indulataiddal, hanghordozásoddal, kommunikációddal és kapcsolataiddal teszel.

Ez sokkal nehezebb, mint leülni a máláddal húsz percre naponta. Ülj le a máláddal, de gyakorold ezt a viszonyulást a mindennapjaidban.

Van egy szavunk a Tradícióban, egy nagyon közismert szankszrit szó, ‘vrata’. Nagyon egyszerűen lefordítva ‘fogadalom’. Ez egy szertartás. Például egy egynapos koplalás, az vrata. Az egynapos csend is vrata. A hároméves cölibátus fogadalom, ’brahmacharya’, amit néhány ember ma tett le, az is vrata. Tehát a vratád a következő öt évre és az életed hátralévő részére a ‘Shiva-saṅkalpa’ vratája.

Hat mantrája van a ‘Shiva-saṅkalpa Sūkta’-nak vagy Shiva-saṅkalpa himnusznak. Az ashramunkban ezeket minden este recitáljuk. Gyerekként úgy nőttem fel, hogy a családommal minden este lefekvés előtt ezeket ismételtük. Abban az időben nem tudtam, hogy ezt fogom javasolni néhány száz embernek gyakorlásra. Most minden a te kapacitásodtól függ. Tehát ismételheted minden új nap a vratádat, a Shiva-saṅkalpa vratádat, egyszerűen egy mondatával, ami a Jadzsurvéda mind a hat mantrájának a refrénje. Ez a rövid mondat ezeknek az utolsó sora.

Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu; Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu; Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu.

Most van egy kis könyvecském ennek az egész himnusznak a fordításával, melyet néhány nagy védikus mester készített. A Shiva-saṅkalpa könyvecskét elolvashatod nagy gondossággal és nagyon, nagyon lassan. Ne csak megnézd, és mondván, hogy nem érted, ne tedd félre. Szánj rá időt, hogy megértsd.

Tehát recitáld velem:
Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu;
Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu;
Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu.
Legyen az elmém shiva-saṅkalpa. Shiva – szeretetteljes, jótékony, meditatív, Shiva- szerű, Istenhívő, isteni elme.

Mivel az elméd használata és megtisztítása nélkül nem tudod azt gyakorolni, amit a Szádhana – A spirituális élet lényege című könyv javasol, ez egy ima az elme megtisztítására és békéssé tételére. Hogy az elme olyan legyen, amelyben nem erőlködve, hanem természetes módon [Mi volt a szó a ‘természetesre’? ‘Szahadzsa’!], szahadzsa módon, csak a jótékony, szeretetteljes, békés, meditatív, isteni Shiva-szerű gondolatok, érzelmek, indulatok és szándékok bukkannak fel.

Szvámí Ráma gyakran beszélt a szaṅkalpáról – vagy a szaṅkalpa shaktiról –, az elhatározások erejéről. Ezek a mantrák, versek az elhatározások erejének fejlesztéséről, a szaṅkalpa shakti kialakításáról szólnak.

Nem kell ezt tízmilliószor recitálnod és ismételned. Végezz néhány ismétlést a meditációs idődben, de napközben ismételd időnként őket két másik gyakorlattal együtt:

Tartsd a homlokodat lazán.
2-3 óránként 2-3 percen keresztül tudatosan lélegezz a mantráddal.
Végezd harmadik gyakorlatként:
2-3 óránként Shiva-saṅkalpa, azaz erősítsd meg az elhatározásod, hogy szattvikus légy, tehát csak szattvikus gondolatok, érzések, érzelmek bukkanjanak fel benned, így azok a szaṅkalpaddá, az elhatározásoddá válnak.
Tehát recitáld azt a mondatot, a negyedik sort még egyszer velem:
Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu;
Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu;
Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu.

Általában amikor ‘saṁnyāsa dīkṣhā’-t (lemondási fogadalmat) adunk, és sáfrányszínű ruhát adományozunk az új saṁnyāsinoknak a Gangesz partján, egy ‘māhavākya’-t, egy ‘nagy mondatot’-t adunk nekik a szentírásból.

Sok mahāvākya van, négy közülük nagyon jól ismert a Védanta tradícióban, de sok más is van, melyeket szintén használok. Nem arra készítelek fel, hogy sáfrány ruhát viselj. A sárga kendőd a Gāyatrīval elég, de adok neked egy ‘mahāvākya’-t a kontemplációhoz.

Ez a ‘mahāvākya’ az ‘Om khaṁ Brahma’. ‘Om khaṁ Brahma.’ ‘Om’, – ehhez olvasd el Szvámí Ráma két kommentárját. Két kommentár a Māṇḍūkya Upaniṣadhoz.
A ‘Khaṁ’ jelentése tér, shūnya, transzcendens Nulla.
‘Brahma’ Brahman – legfelső, transzcendens, mindent átfogó, abszolút valóság.”

Gurudéva Szvámí Ráma kegyelméből és Szvámí Véda Bháratí szerető vezetése alatt, az AHYMSIN 2014-ben döntő lépéseket tett, hogy beteljesítse a missziót.

Tömören szerepelnek ebben a leírásban.

Spirituális gyakorlás 2013-2018” bejegyzéshez egy hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.